Forsikringsvejret – logo
FogP logo

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken gælder for hjemmesider under Forsikring & Pension. Privatlivspolitikken dækker over en politik for behandling af personoplysninger og en politik for brug af cookies og lignende teknologier, som fx teknologi til indsamling af data om en brugers computer, telefon eller tablet.

Forsikring & Pension registrerer oplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside, søger en stilling, eller når du tilmelder dig abonnement på vores nyheder på e-mail. Vi indsamler også personoplysninger, som fx din IP-adresse, når du besøger hjemmesiden.

Kontaktoplysninger

Dette website udbydes af:
Forsikring & Pension
CVR-nr.: 11628184
Phillip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
Telefon: 41 91 91 91

Har du spørgsmål til Forsikring & Pensions privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på ovennævnte adresse eller via e-mail på: databeskyttelse@fogp.dk

Persondatapolitik – Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når Forsikring & Pension behandler personoplysninger om dig, følger vi gældende databeskyttelsesretlige regler.

Forbedring af brugeroplevelsen

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din omtrentlige netværkslokation samt informationer om din computer, tablet eller telefon. Dette gør vi med henblik på at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden samt lave besøgsstatistik. Indsamlingen sker via cookies, som du giver samtykke til ved dit første besøg på hjemmesiden.

Vi deler din IP-adresse med vores samarbejdspartnere, herunder Siteimprove, som står for statistik over brugen af vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for behandling af din IP-adresse til statistik er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, idet Forsikring & Pension alene bruger din IP-adresse til at analysere trafikken på hjemmesiden for at kunne optimere brugeroplevelsen.

Hvis du benytter vores korttjeneste

Forsikringsvejret indsamler og behandler personoplysninger fra dig og tredjepart. Når du søger på vejrhændelser på en specifik adresse, indsamler vi og vores leverandører oplysninger om din adresse. Det gør vi for at kunne vise dig vejrhændelser på adresseniveau.

Vi indsamler oplysninger fra:

 • Danmarks Adressers Web API (DAWA) der leverer din adresse.
 • Google Maps der leverer kortdata.
 • DMI der leverer vejrdata.

Din adresse slettes fra vores system, når du afslutter din session. Det vil sige, når du lukker dit browservindue. Dette gælder også, hvis du vælger at generere en adresse-rapport via Forsikringsvejret.

Vi deler dine data med Google, da Google Maps leverer kortdata til Forsikringsvejret.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med korttjenesten er databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f – interesseafvejningsreglen - idet behandlingen er nødvendig for at kunne levere tjenesten.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du skrive til Forsikring & Pension på databeskyttelse@fogp.dk

Ret til indsigt

Du har til enhver tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi bruger dem, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til berigtigelse

Hvis du bliver opmærksom på, at de oplysninger vi behandler om dig ikke (længere) er rigtige, har du ret til at få dem rettet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16.

Ret til sletning

Hvis du ønsker dine oplysninger slettet inden vores fastlagte slettefrist, der fremgår under vores behandlinger, har du ret til at anmode herom, jf. artikel 17 i databeskyttelsesforordningen. Der kan være situationer, hvor vi ikke vil kunne slette dine oplysninger før, fordi de enten fortsat er nødvendige (fx i forbindelse med rekruttering), eller fordi der er lovkrav, der pålægger os at gemme dem (fx i forhold til bogføring eller dokumentation).

Ret til begrænsning

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen, fx hvis der er tvivl om rigtigheden af oplysningerne, eller du er uenig i, om vi må behandle dine personoplysninger.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis du fx vurderer, at vores legitime interesse, som angivet ovenfor, ikke er af sådan karakter, så den bør gå forud for beskyttelsen af dine oplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Du har ret til at klage

Du kan til enhver tid kontakte Forsikring & Pension, hvis du vil klage over, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du kan også klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

Sådan klager du til Datatilsynet

Storm, lynnedslag eller skybrud – det dækker forsikringen

Hvis du har fået en skade, der skyldes voldsomt vejr – skybrud, storm eller lynnedslag - skal du altid kontrollere dine egne forsikringsbetingelser for at se, hvordan du er dækket. Læs de overordnede og gængse forsikringsbetingelser i relation til vejrskader.

Storm – vindstød ≥ 17,2 m/s

 • Stormskader dækkes af de fleste hus-, fritids- eller indboforsikringer, hvis der har været vindstød på over 17,2 m/sek.
 • Stormskader dækkes kun, hvis de forsikrede bygninger er forsvarligt vedligeholdt, og hvor skaden ikke skyldes en fejlkonstruktion.
 • Mange forsikringer dækker også nedbørsskader, der er en umiddelbar følge af stormskade på bygninger.

Dagsregn – nedbør på 24 timer

 • Skader pga. skybrud dækkes som udgangspunkt af de fleste hus-, fritidshus- og indboforsikringer.
 • På nogle husforsikringer kan du købe en tilvalgsdækning, så skaderne dækkes, uanset mængden af nedbør.
 • Nogle indboforsikringer dækker skade på indbo ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, når skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt skybrud.

Mængden af regnvand og hvor hurtigt det falder har betydning for din dækning

Forsikringer dækker som udgangspunkt ikke

 • Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
 • Regnvand, der siver ind gennem utætheder i bygning. (Bor du til leje, dækker nogle forsikringer dog alligevel for dette.)
 • Underdimensionerede eller tilstoppede afløb.
 • Nogle husforsikringer dækker ikke skader, der skyldes opstigende grundvand eller kloakvand.
 • Forsikringsselskaberne er opmærksomme på, at der i sjældne tilfælde godt kan have været skybrud, selvom det ikke fremgår på Forsikringsvejret.

 • Der er dækning for skybrudsskade, hvis der er faldet mindst 40 mm regn i løbet af 24 timer
 • Er der faldet under 30 mm i løbet af 24 timer, dækker forsikringen normalt ikke.
 • Nogle forsikringer dækker allerede ved mere end 30 mm regn i løbet af 24 timer.

Kraftig regn – nedbør på 30 min

 • Skader pga. skybrud dækkes som udgangspunkt af de fleste hus-, fritidshus- og indboforsikringer.
 • På nogle husforsikringer kan du købe en tilvalgsdækning, så skaderne dækkes, uanset mængden af nedbør.
 • Nogle indboforsikringer dækker skade på indbo ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, når skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt skybrud.

Mængden af regnvand og hvor hurtigt det falder har betydning for din dækning

Forsikringer dækker som udgangspunkt ikke

 • Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
 • Regnvand, der siver ind gennem utætheder i bygning. (Bor du til leje, dækker nogle forsikringer dog alligevel for dette.)
 • Underdimensionerede eller tilstoppede afløb.
 • Nogle husforsikringer dækker ikke skader, der skyldes opstigende grundvand eller kloakvand.
 • Forsikringsselskaberne er opmærksomme på, at der i sjældne tilfælde godt kan have været skybrud, selvom det ikke fremgår på Forsikringsvejret.

 • Der er dækning for skybrudsskade, hvis der er faldet mindst 15 mm på 30 minutter.
 • Er der faldet under 15 mm på 30 minutter, dækker forsikringen normalt ikke.

Lynnedslag

 • Lynskader dækkes af de fleste hus-, fritidshus- eller indboforsikringer.
 • Kortslutningsskader på husets faste installationer dækkes i de fleste tilfælde af husforsikringen.
 • Kortslutningsskader på indbogenstande dækkes af nogle indboforsikringer, men ikke alle.
 • Nogle indboforsikringer dækker både kortslutnings-, induktions- og overspændingsskader, hvis din forsikring er udvidet med en elskadedækning.
 • Nogle forsikringer dækker kun, hvis lynet er slået direkte ned i det forsikrede, og at lynet har efterladt sig spor i form af brand- eller gnistmærker.

Sådan måler DMI lyn

 • Lynnedslag vises som gule cirkler på Forsikringsvejrets kort. Ifølge DMI er lynnedslaget med 90 % sikkerhed inden for den markerede cirkel.
 • DMI opfanger kun ca. 90 % af alle lynnedslag, så du kan godt have haft lynnedslag, selvom det ikke ses på Forsikringsvejret.

Velkommen til Forsikringsvejret

Lad os tage en hurtig tur rundt på siden, så du kan se Forsikringsvejrets hovedfunktioner

Vælg dato

Vælg hvilken dato, du vil se vejrdata for. Er datoen rød er data endnu ikke valideret af DMI. Er datoen grøn er datoen valideret. Se tidligere data ved at klikke på pilen til højre for måneden over kalenderen.

Slå vejret til/fra på kortet

Her kan du slå visning af de forskellige vejrtyper til og fra. Vær opmærksom på at du kan vælge mellem ≥30 mm og ≥40 mm for dagsregn (24 timer)

Samt se hvornår data om vejret senest er opdateret.

Vælg adresse

Indtast adresse i feltet foroven eller find adressen på kortet. Du kan derefter få oplysninger om vejret på den aktuelle adresse

Læs vejrrapport

Du får information om de enkelte vejrtyper på den valgte adresse for den valgte dato i pop-up boksen. Der er flere informationer om vejret på flere datoer for den valgte adresse, hvis du går til vejrrapporten via pop-up boksen.

Få overblikket - detaljesiden

Få overblikket over vejrdata for den pågældende adresse på den valgte dag.

Download vejrrapport

Download vejrrapporten i en overskuelig PDF.

Skift dato

Du kan vælge andre datoer og se vejrdata for den pågældende adresse.

Se flere vejrhændelser på adressen

Få et nemt overblik over flere vejrhændelse på den pågældende adresse.

Ny søgning

Du kan enten gå tilbage til startsiden med kort og kalender og finde en ny adresse eller blot indtaste den i feltet i toppen af siden.