Forsikringsvejret – logo
FogP logo

Få statistik over lyn, nedbør og kraftige vindstød

Se hvilken kommune, der oftest bliver ramt af store mængder nedbør eller kraftig vind. Eller se hvor mange gange lynet har slået ned i år.

Du kan søge i de vejrtyper, der findes på Forsikringsvejret, nemlig lyn, nedbør og kraftige vindstød.


Lav din egen oversigt over lynnedslag, regn og kraftige vindstød

 • Vælg først den periode, du vil vide mere om. Du finder data helt tilbage fra 1. januar 2011 og frem til i dag.
 • Vælg hvilket område du ønsker en vejroversigt for. Du kan vælge mellem kommuneniveau, regionerne eller hele Danmark.
 • Til sidst vælger du den vejrtype, som du vil have mere at vide om

Du får nu en oversigt over hvor mange dage, den valgte vejrtype har fundet sted. For lynnedslag kan du både se antal dage med lyn og antallet af lynnedslag.

Du får vist en top 5, men du kan altid vælge at se samtlige kommuners placering ved at trykke på "Vis alle".


Forsikringsvejret statistik viser om forsikringen dækker dine skader som følge af voldsomt vejr

Vær opmærksom hvis du sammenligner Forsikringsvejrets statistik med DMI’s vejrarkiv. Der kan nemlig være forskelle, da Forsikringsvejret angiver, når evt. skader i forbindelse med voldsomt vejr er dækket af forsikringen, mens DMI afrapporterer det generelle vejr og klima.

For eksempel opgør DMI dagsregn for kalenderdøgnet (kl. 00-24), mens Forsikringsvejret opgør dagsregn i løbende 24 timers vinduer på tværs af kalenderdøgn for at finde den højeste 24-timers nedbørsum.

Se DMI's vejrarkiv

Tidsinterval
-
Geografisk areal
Vejrtype
Hent data

Storm, lynnedslag eller skybrud – det dækker forsikringen

Hvis du har fået en skade, der skyldes voldsomt vejr – skybrud, storm eller lynnedslag - skal du altid kontrollere dine egne forsikringsbetingelser for at se, hvordan du er dækket. Læs de overordnede og gængse forsikringsbetingelser i relation til vejrskader.

Storm – vindstød ≥ 17,2 m/s

 • Stormskader dækkes af de fleste hus-, fritids- eller indboforsikringer, hvis der har været vindstød på over 17,2 m/sek.
 • Stormskader dækkes kun, hvis de forsikrede bygninger er forsvarligt vedligeholdt, og hvor skaden ikke skyldes en fejlkonstruktion.
 • Mange forsikringer dækker også nedbørsskader, der er en umiddelbar følge af stormskade på bygninger.

Dagsregn – nedbør på 24 timer

 • Skader pga. skybrud dækkes som udgangspunkt af de fleste hus-, fritidshus- og indboforsikringer.
 • På nogle husforsikringer kan du købe en tilvalgsdækning, så skaderne dækkes, uanset mængden af nedbør.
 • Nogle indboforsikringer dækker skade på indbo ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, når skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt skybrud.

Mængden af regnvand og hvor hurtigt det falder har betydning for din dækning

Forsikringer dækker som udgangspunkt ikke

 • Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
 • Regnvand, der siver ind gennem utætheder i bygning. (Bor du til leje, dækker nogle forsikringer dog alligevel for dette.)
 • Underdimensionerede eller tilstoppede afløb.
 • Nogle husforsikringer dækker ikke skader, der skyldes opstigende grundvand eller kloakvand.
 • Forsikringsselskaberne er opmærksomme på, at der i sjældne tilfælde godt kan have været skybrud, selvom det ikke fremgår på Forsikringsvejret.

 • Der er dækning for skybrudsskade, hvis der er faldet mindst 40 mm regn i løbet af 24 timer
 • Er der faldet under 30 mm i løbet af 24 timer, dækker forsikringen normalt ikke.
 • Nogle forsikringer dækker allerede ved mere end 30 mm regn i løbet af 24 timer.

Kraftig regn – nedbør på 30 min

 • Skader pga. skybrud dækkes som udgangspunkt af de fleste hus-, fritidshus- og indboforsikringer.
 • På nogle husforsikringer kan du købe en tilvalgsdækning, så skaderne dækkes, uanset mængden af nedbør.
 • Nogle indboforsikringer dækker skade på indbo ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, når skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt skybrud.

Mængden af regnvand og hvor hurtigt det falder har betydning for din dækning

Forsikringer dækker som udgangspunkt ikke

 • Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
 • Regnvand, der siver ind gennem utætheder i bygning. (Bor du til leje, dækker nogle forsikringer dog alligevel for dette.)
 • Underdimensionerede eller tilstoppede afløb.
 • Nogle husforsikringer dækker ikke skader, der skyldes opstigende grundvand eller kloakvand.
 • Forsikringsselskaberne er opmærksomme på, at der i sjældne tilfælde godt kan have været skybrud, selvom det ikke fremgår på Forsikringsvejret.

 • Der er dækning for skybrudsskade, hvis der er faldet mindst 15 mm på 30 minutter.
 • Er der faldet under 15 mm på 30 minutter, dækker forsikringen normalt ikke.

Lynnedslag

 • Lynskader dækkes af de fleste hus-, fritidshus- eller indboforsikringer.
 • Kortslutningsskader på husets faste installationer dækkes i de fleste tilfælde af husforsikringen.
 • Kortslutningsskader på indbogenstande dækkes af nogle indboforsikringer, men ikke alle.
 • Nogle indboforsikringer dækker både kortslutnings-, induktions- og overspændingsskader, hvis din forsikring er udvidet med en elskadedækning.
 • Nogle forsikringer dækker kun, hvis lynet er slået direkte ned i det forsikrede, og at lynet har efterladt sig spor i form af brand- eller gnistmærker.

Sådan måler DMI lyn

 • Lynnedslag vises som gule cirkler på Forsikringsvejrets kort. Ifølge DMI er lynnedslaget med 90 % sikkerhed inden for den markerede cirkel.
 • DMI opfanger kun ca. 90 % af alle lynnedslag, så du kan godt have haft lynnedslag, selvom det ikke ses på Forsikringsvejret.

Velkommen til Forsikringsvejret

Lad os tage en hurtig tur rundt på siden, så du kan se Forsikringsvejrets hovedfunktioner

Vælg dato

Vælg hvilken dato, du vil se vejrdata for. Er datoen rød er data endnu ikke valideret af DMI. Er datoen grøn er datoen valideret. Se tidligere data ved at klikke på pilen til højre for måneden over kalenderen.

Slå vejret til/fra på kortet

Her kan du slå visning af de forskellige vejrtyper til og fra. Vær opmærksom på at du kan vælge mellem ≥30 mm og ≥40 mm for dagsregn (24 timer)

Samt se hvornår data om vejret senest er opdateret.

Vælg adresse

Indtast adresse i feltet foroven eller find adressen på kortet. Du kan derefter få oplysninger om vejret på den aktuelle adresse

Læs vejrrapport

Du får information om de enkelte vejrtyper på den valgte adresse for den valgte dato i pop-up boksen. Der er flere informationer om vejret på flere datoer for den valgte adresse, hvis du går til vejrrapporten via pop-up boksen.

Få overblikket - detaljesiden

Få overblikket over vejrdata for den pågældende adresse på den valgte dag.

Download vejrrapport

Download vejrrapporten i en overskuelig PDF.

Skift dato

Du kan vælge andre datoer og se vejrdata for den pågældende adresse.

Se flere vejrhændelser på adressen

Få et nemt overblik over flere vejrhændelse på den pågældende adresse.

Ny søgning

Du kan enten gå tilbage til startsiden med kort og kalender og finde en ny adresse eller blot indtaste den i feltet i toppen af siden.